Ostrý start do 2022

01/2022 – Do Nového roku 2022 jsme vstoupili s optimismem,  v lednu jsme přijali objednávky ve výši přes 1,9 mil. EUR

Další aktuality