EUROSHOP 2017

Společnost NERA DISPLAY s.r.o. zrealizovala projekt „Veletrhy NERA DISPLAYS 2016+“, reg. č. CZ01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007721, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.
Cílem projektu je účast na dvou zahraničních veletrzích pořádaných v Německu, které mají vést ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele, růst tržeb, exportu a zvýšení možnosti mezinárodní expanze.

Společnost zrealizovala projekt s názvem „Účast na veletrhu EuroShop 2017 společností NERA DISPLAYS s.r.o.“, reg.č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0004323, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.
Cílem projektu je propagace společnosti NERA DISPLAYS s.r.o. na mezinárodním veletrhu EuroShop 2017 v Düsseldorfu.

Další aktuality