Veletrh EUROSHOP 2017

05/2017 –Povinná publicita dotace EUROSHOP 2017

Společnost NERA DISPLAY s.r.o. zrealizovala projekt „Veletrhy NERA DISPLAYS 2016+“, reg. č. CZ01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007721, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem projektu je účast na mezinárodním veletrhu EuroShop 2017 v Düsseldorfu v Německu, který má vést ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele, růst tržeb, exportu a zvýšení možností další mezinárodní expanze.

Další aktuality