Projekt „Odsávání svařoven“

04/2022Povinná publicita dotace „Odsávání svařoven“

Naše společnost realizuje projekt s názvem Odsávání svařoven“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017420, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem projektu je realizace energetických úspor v budově na adrese Kaštanová 467/125, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice. K dosažení maximálních úspor energií budovy bude provedena výměna stávajícího systému odsávání pracovišť ručního a robotického svařování. Díky tomuto opatření dojde ke snížení ekonomické náročnosti provozu budovy a ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Další aktuality